The Big Meet Safety Guideline

(HU version at the bottom)

Regardless of delegation, Andy and Krisztian remain responsible for everything that happens on The Big Meet. Therefore, any leader who takes responsibility for handling an incident or an emergency in the absence of the Andy or Krisztian, acts on their behalf until they can be contacted.

In certain situations, and incidents, there are specific people to speak to who can help you.

First Aid/Medical

In a First Aid/medical situation please follow the below guidance.

 

For a Hungarian young person overnight –

-          Deal with any immediate first aid/medical needs.

-          Contact Church Captain (Gyülekezeti felelős).

-          Gyülekezeti felelős to contact Piri as necessary.

 

For a Hungarian young person during the day –

-          Deal with any immediate first aid/medical needs.

-          Send team member or leader (not the activity leader or a young person) to find Piri.

-          Gyülekezeti felelős to be informed.

-          If first aid kit is required, these can be found in the Equipment room.

 

 For a Hungarian team member –

-          Same as above.


For a UK Team member –

-          Deal with any immediate first aid/medical needs.

-          Send team member or leader (not the activity leader or a young person to find Sam Strain, if Sam is unavailable please find Carl).

-          If first aid kit is required, these can be found in the Equipment room.

 

Piri, Sam or Carl will complete ACORNCAMPS Accident and Incident form.

 

In an emergency

-          Ensure safety: clear people away from a dangerous situation. Remember to do this calmly and clearly. Remember ‘people before property.’

-          Call the emergency services: immediately if appropriate, e.g. Fire. (112 – and ask for Fire, Ambulance or Police).

-          Communicate with others:
                       Contact Andy and/or Krisztian.
                       Contact Safeguarding Lead for TBM (as appropriate).

                       If the emergency is medical, please speak to –
                       Piri (if situation is concerning a Hungarian team member or young                                 person).
                       Sam Strain or Carl BP if situation is concerning a UK team Member.
Complete the necessary paperwork: It is necessary that we keep a record of every incident or emergency on an Accident or Incident form. Please give all completed forms to Carl.

 

In the event of a fatality

-          Andy and Krisztian must be informed immediately. Andy and Krisztian will inform the appropriate authorities and next of kin.

-          Please do not speak to other leaders or to young people about this until Andy and Krisztian have made the situation known.

-          Seek emotional support or a debrief from another leader as you need to.

 

In the event of illness or accidents

-          You should call 112 when:

Someone is seriously ill and their life is at risk. Medical emergencies can include:

 

o   Loss of consciousness

o   Acute confused state

o   Seizures or fits (unless otherwise informed)

o   Persistent, severe chest pains

o   Breathing difficulties

o   Severe bleeding that cannot be stopped

o   Severe allergic reactions

o   Severe burns or scalds

 

-          Call 112 immediately if you or someone else is having a heart attack or a stroke. Call 112 if you think someone has had a major trauma. Major trauma is often the result of a serious traffic accident, a fall from a height, or a serious head injury, stabbing or shooting.

 

The Big Meet útmutató a biztonságért

(UK version at the bottom)


A feladatok megosztása ellenére mégiscsak Andy-t és Krisztiánt terheli a felelősség mindenért, amit a táborban történik. Éppen ezért minden vezető, aki felelősséget vállal egy incidens kezeléséért vagy vészhelyzetért Andy és Krisztián távollétében, az ő nevükben cselekszik, amíg el nem tudja érni őket. 


Bizonyos problémák és balesetek esetében ezek az emberek tudnak segítséget nyújtani.


Elsősegély/Orvosi esetek

Ha elsősegélyre, vagy orvosi ellátásra van szükség, kövesd az alábbiakat.


Magyar táborozók éjjel – 

 • Segíts elsősegélynyújtással, ha azonnal szükség van rá.

 • Keresd meg a gyülekezeti felelőst és értesítsd.

 • A gyülekezeti felelős szóljon Pirinek. 


Magyar táborozók nappal– 

 • Segíts elsősegélynyújtással, ha azonnal szükség van rá.

 • Küldd a csapat egy tagját, vagy vezetőjét (de ne az adott foglalkozás vezetőjét, vagy táborozót) Pirihez.

 • Értesítsd a gyülekezeti felelőst.

 • Ha szükség van mentőládára, elsősegély-dobozra, az Equipment room-ban megtalálod.


Magyar csapattag, vezető–

 • A fentiekkel megegyezően.


A brit csapat tagja – 

 • Segíts elsősegélynyújtással, ha azonnal szükség van rá.

 • Küldd a csapat egy tagját, vagy vezetőjét (de ne az adott foglalkozás vezetőjét, vagy táborozót) Sam Strain-hez. Ha Sam-et nem találod, vagy elérhetetlen éppen, keresd meg Carl-t.

 • Ha szükség van mentőládára, elsősegély-dobozra, az Equipment room-ban megtalálod.


Piri, Sam és Carl kitöltik az ACORNCAMPS Baleseti űrlapot.


Vészhelyzet esetén


 • Biztonság biztosítása: távolítsd el higgadtan és határozottan az embereket a veszélyes szituáció közeléből,Remember to do this calmly and clearly. Emlékezz: “Emberek az értéktárgyak előtt”.

 • Vészhelyzeti vonalak hívása: szükség (pl. tűz) esetén azonnal. (112 - majd kérd a Tűzoltóságot, Mentőket vagy Rendőrséget)

 • Kommunikáció másokkal:
          Szólj Andy-nek és/vagy Krisztiánnak
          Lépj kapcsolatba a TBM Safeguarding vezetőjével a megfelelő módon. 

        Ha a vészhelyzet egészségügyi jellegű, szólj –
        Pirinek, ha a gond egy magyar csapattagot, vagy táborozót érint.
        Sam Strain-nek, vagy Carl-nak, ha a gond a brit csapat egy tagját érinti.


Végezd el a szükséges papírmunkát: Elengedhetetlen, hogy nyomon kövessünk minden balesetet vagy vészhelyzeti esetet egy Baleseti űrlapon (Accident or Incident form). A kitöltött űrlapot add át Carl-nak.


Halálos balesetkor

 • Andy és Krisztián azonnal tájékoztatása szükséges. Ők fogják értesíteni a megfelelő hatósági szerveket és a hozzátartozókat. 

 • Kérünk, hogy ne szólj más vezetőknek, vagy táborozóknak, mielőtt Andy és Krisztián ismertetik a történteket.

 • Ezután, ha úgy érzed, kérj érzelmi támogatást, vagy mondd el, mi történt egy másik vezetőnek.


Betegség vagy baleset esetében

 • Hívd fel a 112-t a következő esetekben:

Ha valaki súlyos beteg és az élete veszélyben van. Az orvosi vészhelyzetek körébe tartozik: 


  • Eszméletvesztés

  • Súlyosan zavart elmeállapot

  • Roham (kivéve, ha másról tájékoztattak)

  • Folyamatos, erős mellkas-fájdalom

  • Légzési nehézségek

  • El nem múló vérzés

  • Súlyos allergiás reakció

  • Súlyos égési sérülés


 • Hívd a 112-t azonnal, ha valakinek szívrohama, vagy stroke-ja van. Hívd a 112-t, ha úgy látod, valakit komoly trauma ért. Ez gyakran közúti baleset, magasról esés, súlyos fejsérülés, szúrás vagy lövés eredménye. 

 .