Tábor felépítése

A tábor előkészítése és levezetése alatt az alábbi megnevezéseket használjuk. Alatta részletesen megtalálod, hogy melyik szerephez milyen feladatok tartoznak.
A tábort két nézőpontból mutatjuk be: hogyan fog működni, illetve szervezetileg hogyan épül fel.

Táborvezető és feladatai

 • Az ACORNCAMPS kuratóriuma által támasztott követelmények teljesítése a tábor szervezésében
 • Vezetőség felkérése és megbízása
 • Törvényi és jogszabályi megfelelőség biztosítása
 • Fő költségvetési számok meghatározása
 • Szerződések és megállapodások megkötése
 • Rendszerszintű feladatok, problémák azonosítása, megoldás keresése
 • Főbb szolgálati területek meghatározása
 • Felelősségi körök pontos és világos meghatározása
 • A gyülekezeti felelősök koordinálása
 • Kapcsolat a gyülekezeti lelkipásztorok és külső szervezetekkel
 • Külső források bevonása és szakmai segítők felkérése

Vezetőség és feladatai

 • Jelenleg 13 fő szolgál a vezetőségben a táborvezetőkkel együtt, mindenki a saját területén
 • Döntéseket hoz a programok szervezése és levezetése során
 • Tanácsadással segíti a táborvezető munkáját
 • Kidolgozza a tábor szabályzatát és útmutatóit
 • Egy adott vezetőhöz egy szolgálati felelős csapat tartozik
 • Szolgálati felelősök kiválasztása, megbízása
 • Kommunikáció segítése saját csapaton belül
 • Egyes szolgálati területekhez tartozó részfeladatok meghatározása
 • Feladatok be- és kimeneti követelményeinek meghatározása
 • Feladatok ütemezése
 • Anyagi és eszközigények összegyűjtése

Gyülekezeti felelősök és feladataik

Munkájukat a Táborvezető támogatja és irányítja.

Feladatok a tábor előkészületében:

 • Egycsatornás kommunikáció az ACORNCAMPS és a saját fiatalok, valamint szüleik között
 • Hirdetések átadása a saját gyülekezet felé, kiemelten a lelkész és vezetőség felé
 • Jelentkezés támogatása a saját fiatalok és az általuk meghívott vendég fiatalok számára
 • Missziós cél segítése: a fiatalok és a gyülekezet motiválása hívogatásra, gyülekezeten kívüli fiatalok elérésének elősegítése
 • Az ifjúsági szolgálatban már aktívan vagy potenciálisan részt vevő fiatalok* motiválása, hogy vállaljanak feladatot a táborban, és vegyenek részt a tábor ideje alatt lévő képzésen. A fiatalokat segíti a nekik megfelelő szolgálati területekre irányítani.*
 • A jelentkezési díjak, illetve a foglalók összegyűjtése, lásd részletesen** lentebb
 • A fiatalok táborba való utazásának megszervezése, szükség esetén segítő bevonása
 • Részvétel a 2019. április 27.-i tábor előkészítő napon
 • Részvétel a tábor teljes időtartama alatt (2019. július 6-13)
 • Egy helyettes felkérése; javasoljuk, hogy a helyettes személy ellenkező nemű legyen, segítve hogy a fiús és a lányos kérdésekkel is valaki tudjon foglalkozni

Feladatok a tábor ideje alatt:

 • Felelősségvállalás a saját fiatalokért a táborban, az ACORNCAMPS-szel közös, írásbeli megállapodás szerint:
  • a tábor céljainak megvalósítása érdekében a táborban előforduló veszélyhelyzetek megelőzése
  • baj bekövetkezése esetén a felmerült probléma gyors és helyes megoldása, kezelése
 • Odafigyelés a saját fiatalokra, hogy ne legyen elveszve senki se fizikailag, se lelkileg
 • Kapcsolattartás a szülőkkel, amennyiben szükséges


*Minden ifiben szolgáló ifivezetőt, ifimunkást, potenciális ifimunkást

 • hívunk a tábor felkészítő és záró napokra is, tehát szombattól-szombatig
 • szeretnénk, ha vállalna szolgálatot az előkészítésben és/vagy a tábor alatt; őket a Gyülekezeti Felelős ajánlja, és a Vezetőség egy tagja bízza meg konkrét szolgálattal
 • nem hívunk táborvezetőnek; a Tábor Vezetőségnek 12 megbízott tagja van, ők végzik ezt a szolgálatot
 • várunk az Ifivezető Tréningre (ajándék, csak nekik!), amit a tábor idején tartunk
**Fizetéssel kapcsolatos teendők
A foglalót az ACORNCAMPS nem kéri be előzetesen, de foglalóként kell kezelni, tehát ha lemondás történik egyénileg vagy az egész gyülekezet részéről, a foglalót akkor is meg kell fizetni az ACORNCAMPS-nek a tábor kezdetéig.
A foglalókat a gyülekezetek gyűjtik a táborba jelentkezőktől, a teljes részvételi díjat május 31.-ig kell befizetnie minden résztvevőnek a gyülekezet részére. Az így összegyűjtött teljes részvételi díj befizetéséről a technikai információkat megküldjük a gyülekezeti felelősök részére.

Szolgálati felelősök, segítők és feladataik

 • Szervezetileg a többi táborozóhoz hasonlóan egy konkrét gyülekezeti felelőshöz tartoznak
 • Feladattól függően részt vesznek a 2019. április 27.-i tábor előkészítő napon
 • Feladattól függően részt vesznek a tábor teljes időtartama alatt (2019. július 6-13)

Szolgálati felelősök

 • A vezetőség egy konkrét tagja vezeti a szolgálatban
 • Egy konkrét szolgálati területért felelnek
 • A feladat jellegéhez mérten egyénileg vagy segítőkkel végzi a szolgálatot

Segítők

Táborozóként vesznek részt, és különböző szolgálati területeken is segítenek a szolgálati felelősök vezetése alatt
 .