Bibliaműhely

Jelenleg ez a Bibliatanulmányozási alkalom a CORE Training program keretén belül valósul meg. Elképzelhető, hogy a jövőben ismét meghirdetjük szélesebb körben is ezt az alkalmat.

A Bibliaműhely olyan Biblia tanulmányozási alkalom, amelyre szeretettel várjuk partner gyülekezeteink tagjait és elsősorban azokat, akik valamilyen szinten részt vesznek az Ige hirdetésében vagy tanításában (pl. igehirdetés, ifi alkalom vezetés, gyermekistentisztelet, családi áhítatok vezetése, stb.).

A rendszeres alkalmakon arra összpontosítunk, hogy hogyan értsük meg az adott bibliai szakasz fő mondanivalóját az eredeti olvasó/hallgató szemszögéből, illetve hogy hogyan készüljünk fel olyan tanítással, ami megvilágítja és alkalmazhatóvá teszi a fő mondanivalót a mai olvasó/hallgató számára.

2018 szeptembertől két új fejlemény valósult meg a Bibliaműhelyen:
  • Biblia tanítási gyakorlat: minden 3. héten lehetőség volt 1-2 résztvevőnek gyakorolnia, amit elsajátított. A “tanító” előre felkészült a Filippi levél adott szakaszából és igehirdetés vagy kiscsoportos bibliatanulmányozás (ifi alkalom, bibliaóra, gyermekistentisztelet) formájában előadta a többi résztvevőnek, akik ezek után építő szándékkal, pozitív visszajelzést adtak. A cél az volt, hogy mindannyian fejlődjünk abban, hogy Igéhez hűen, érthető módon és relevánsan végezzük a Biblia tanítását
  • Forrás anyagok létrehozása: célunk volt, hogy a műhelyen résztvevőkkel Istentől kapott különböző képességeinket használva, Biblia tanítási segédeszközöket hozzunk létre elsősorban ifjúsági vezetők számára. Ez a 8 alkalmas sorozat a Filippiekhez írt leveléből segítette az ifis csoportot abban, hogy megismerjék Istennek ezt az igéjét, és megértsék, hogy mi a mondanivalója az eredeti olvasó és a mai ember számára.


 .