Táborszervezés 2020-ban

Az ACORNCAMPS fókusza ebben a tanévben az ifjúsági vezetők képzésére esik. Ennek alapján a nyári táborok is elsősorban ezt a képzést egészítik ki. A 2019-20-as tanévben felkészített vezetők a CORE Training ifivezető képző programon belül a nyári táborokban szerezhetnek további gyakorlati képzést. Az eddigi partner gyülekezetekkel szintén folytatjuk a táborokat, függetlenül a CORE Training programunktól.

Az ACORNCAMPS idén kétféle tábor szervezésében vesz részt a partner gyülekezetekkel:

Gyülekezeti Angol Ifi Tábor

Ebben az esetben az ACORNCAMPS kinevez egy angol táborvezetőt, aki megszervezi a tábort a partner gyülekezet által kinevezett magyar táborvezetővel. Minden szervezés rajtuk múlik.

Az angol táborvezető feladatai:
 • a partner gyülekezettel időpontot keres a táborhoz
 • összeállítja az angol csoportot
 • felkészíti az angol csoportot egy “Camp Planning Day/Weekend” alkalmával
 • a magyar vezetővel egyeztetve összeállítja a tábor programját
 • megszervezi a csoport utazását Nagy-Britanniából Magyarországra az ACORNCAMPS segítségével
 • leszervezi a csoport magyarországi közlekedését és ellátását a magyar vezetővel

Az angol csoport összetétele:

 • Táborvezető - kapcsolattartó a magyar táborvezetővel, táborszervező
 • Tanító/Mentor - vezető, aki az áhítatokat tartja és felkészíti a magyar segítőket a kiscsoportos beszélgetésekre
 • CORE Training résztvevő - ifi vezető képzésre járó “diák”, aki 2 tanítást tart a tábor alatt és képzésben részesül a mentorától
 • Csoport többi tagjai

A csoport minden egyes tagja elkötelezett hívő (döntő többségük Nagy-Britanniából), akik az otthoni gyülekezetükben is aktívak, a legtöbben az ifjúsági szolgálat területén, valamint jönnek lelkészek is.

Az angol team feladatai:

 • Magyar vezetőkkel együtt összeállítani a tábor programját
 • Fiatalokkal megismerkedni, szükség szerint lelkileg támogatni őket
 • Táborban angolul beszélni a fiatalokkal és segíteni a nyelvtanulásukat
 • Programokra felkészülni és azokat levezetni
 • Gyülekezeti magyar vezetőkkel és segítőkkel együttműködni

A magyar táborvezető feladatai:

 • Időpontot egyeztetni az angol táborvezetővel, beleértve a csoport érkezését és hazautazását
 • Angol csoport létszámának egyeztetése az angol vezetővel
 • Fogadni az angol csoportot a repülőtéren, utazást szervezni a gyülekezet vagy tábor helyére
 • Megbízható, fiatalokkal is foglalkozó, hívő fordítókat keres a táborhoz, amennyiben nem sikerül, az ACORNCAMPS-hez fordulhat segítségért január 31-ig
 • Angol csoport ellátása a tábor ideje alatt és az azt megelőző felkészülés napján, a csoport létszáma a tábor nagyságától függ (6-10 fő)
 • Tábor meghirdetése a fiatalok és szüleik / gondviselőjük körében
 • Minimum 15 fő, középiskolás korú fiatal biztosítása a táborba (gyülekezettel egyeztetve ezt a korhatárt kiegészíthetjük konfirmandus korabeliekkel, min. 13 év), felső létszámhatár nincs az ACORNCAMPS részéről
 • Táborhely biztosítása

Költségek:

Az ACORNCAMPS egy angol alapítvány, amely non-profit szervezet, és adományok biztosítják a működését. A táborszervezéssel együtt járó költségek a következőképpen kerülnek finanszírozásra:
 • Angol team tagjai önkéntesen és önfeláldozóan maguk fizetik az utazásukat Magyarországig
 • Tábor programjaival kapcsolatban felmerülő költségeket a magyar vezető az angol vezetővel egyeztetve intézi, pl. kézműves foglalkozásokhoz, jegyzetfüzetek nyomtatása, kirándulás finanszírozása, stb.
 • Gyülekezetet kérjük, hogy a tábor ideje alatt, illetve Magyarországra érkezésüktől, távozásig, lássa el az angol csoportot szállással és étkezésekkel, illetve megbeszélés szerint történjenek a külön programok szervezése

Gyülekezeti Ifi Tábor

Ebben az esetben a gyülekezet ifi táborába kapcsolódik be az ACORNCAMPS 2 küldöttje: a CORE ifivezető és a mentora.

A tábor szervezője a gyülekezet. Az ACORNCAMPS-szel egyeztetve történik a CORE ifivezető és mentorának vendéglátása.

 .